Nederlands English

De Ongenaerthoeve


Het Bedrijf

De Ongenaerthoeve is een biologische boerderij in de Wase Polders, ten westen van Antwerpen. Er worden o.a. granen, zaden, groenten, aardappelen, noten en fruit geproduceerd in een systeem met agroforestry.

De Geschiedenis

In 1994 schakelde François Ongenaert zijn boerderij om naar biologische landbouw. François is de 6de generatie op een boerderij die gesticht is begin 19de eeuw. Het was een traditioneel gemengd bedrijf met voornamelijk akkerbouw en varkens. Sinds er biologisch gewerkt wordt is er een continue verandering van teelten en dieren geweest. De varkens zijn er niet meer.

Het Bedrijf Vandaag

Sinds een 6-tal jaar is er gestart met agroforestry: eiken, esdoorns, lindes, maar ook walnoten, tamme kastanjes, kersen en pruimen worden gecombineerd met teelten als granen, quinoa, luzerne, oliehoudende zaden, hazelaars en allerlei bessen.

Begin 2018 is de coöperatie Pomona opgericht, een uniek samengaan van een aantal gezinnen uit het Waasland en de Ongenaerthoeve. Consumenten en boeren hebben dus samen aandelen en bepalen samen de toekomst. Het doel is te komen tot een model van duurzame landbouw waarbij de consumenten de boeren ondersteunen (door aandelen te kopen) om voedsel te produceren op een natuurinclusieve wijze. De boeren zorgen voor voldoende gezond voedsel, groenten, aardappelen, fruit, brood, eieren en quinoa.

Plannen voor de Toekomst

Het doel is om met Pomona te komen tot een zo volledig mogelijk voedselaanbod. Dat betekent dat er ook weer vee zal gehouden worden zodat er ook vlees en zuivel zal zijn. Ook bijen, paddestoelen en meer exotische gewassen zoals kiwi’s, vijgen, zoete bataat, yacon e.a. behoren tot de mogelijkheden.

Het agroforestry-systeem is geen eindpunt maar een overgang naar een meer permanente cultuurvorm. De blijvende gewassen in de vorm van bomen en struiken (hazelaars, vlier, bessen...) zullen in belang toenemen. De éénjarige gewassen zullen in belang afnemen. De keuze van de teelten en het fruit wordt bepaald door wat naar onze mening gezond is voor de mens. Iedereen zou meer spelt, noten en bessen moeten eten, alsook zaden en oliën rijk aan omega 6 en omega 3. Daarom staan ze op onze akkers.